Utrymningslarm med talat meddelande / Inrymningslarm

UTM / Tul

Utrymningslarm med talat meddelande (UTM) är ett högtalarsystem med inspelad röst som ger tydliga instruktioner om vad som hänt och hur och varför lokalen eventuellt ska utrymmas.

Det kopplas oftast ihop med brandlarmet och man får då veta om det är en brandövning, skarpt brandlarm, hur man utrymmer eller om faran är över.

UTM-anläggningen kan också användas till mycket annat såsom meddelandeutrop, (information, reklam, efterlysningar mm) med förinspelade meddelanden eller via mikrofon.

Det bästa är kanske ändå för att spela musik?
Dagens moderna system håller hög klass och med rätt högtalarval får man mycket bra musikåtergivning.

Allt detta i ett och samma system som dessutom är övervakat och ger larm om någonting går fel i systemet!

Inrymningslarm för exempelvis skolor

Våldet ökar dessvärre i samhället och i framför allt skolor har vi fått nyheter om masskjutningar och väpnat våld. Det är vanligare i vissa länder än andra men även här i Sverige har det skett ett antal incidenter på skolor.

Att vara förberedd och att informera om vad man ska göra vid en eventuell sådan händelse är något man talar om inom skolväsendet idag och Skolverket har själv en sida som handlar om säkerhet och krisberedskap.

Se mer här!

Skolverket talar däremot inte om vilka typer av tekniska hjälpmedel som finns eller vad man bör välja.

Där kan vi på Smart Teknik hjälpa till! Vi har erfarenhet av denna typ av installationer i skolor och har ett flertal lösningar och förslag.

Att snabbt få ut ett meddelande om att inrymma, låsa in sig i ex klassrum tills hjälp kommer och minimera risker är ett av sätten att hantera våldssituationer.

Skulle våldet starta utomhus kan man vid bedömning istället stänga ute våldsmannen genom automatisk låsning och på så sätt förhindra att denna kommer vidare in i lokalerna.

Vi kan med dagens smarta teknik alltså leverera utrymningslarm och inrymningslarm och styrningar av olika slag i ett och samma system.

Är du intresserad av att veta mer så kontakta oss!