IoT teknik – Styrsystem

IoT teknik för Fastighet, Industri & Samhälle

Smart Teknik har ett brett utbud av IoT system, produkter och smarta sensorer/givare som gör det möjligt att integrera och överordna tekniken utefter Era önskemål.

Smart Teknik har även en dedikerad avdelning med IoT tekniker och säljare för att guida Er rätt bland det stora utbud av produkter som idag finns på marknaden.

Exempel på tjänster för fastighet: 
Uppkopplad brandvarnare, Insamling av temperatur, vatten- och energiförbrukning, läckagedetektor, mätning av fyllnadsgraden i sopkärl, belysningsstyrning, energioptimering, driftövervakning, avvikelsedetektering och driftlarm.

Exempel på tjänster för Industri:
Energieffektivisering, mätning av miljöparametrar, visualisering av tillverkningsprocesser och linjer, spårning/positionering av mobila resurser, integration mellan IoT-enheter och existerande verksamhets- och övervakningssystem, vattennivåmätning och larm från tekniska utrymmen, övervakning av noder.

Exempel på tjänster för samhälle:
Fjärrstyrning, driftövervakning av lyktstolpar, snödjup och snötemperatur, närvaro och nyttjandegrad, badbojar med temperaturmätning.


Hög kvalitet

Det som sammanfattar alla våra styrsystem är att det skall klara ett brett utbud av integrationsmöjligheter samtidigt som det skall vara användarvänligt för slutanvändaren.

Kontakta oss gärna för en mer utförlig presentation av Ert kommande styrsystem.