Policy – Kvalitet & Miljö

Kvalitetsledning

SM Smart Teknik AB är ett modernt teknikföretag med hela Sverige som arbetsplats. Företagets tekniker är meriterade med flera års erfarenhet av tekniklösningar.
Genom hela vår verksamhet med samtliga medarbetare, verka för att förverkliga och uppnå våra kvalitetsmål.                            

– Skapa och vårda långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer.                            

– Vara lyhörda för kundens behov och genomföra varje uppdrag såväl tekniskt, som ekonomiskt enligt överenskommelse med kunden utifrån dess kvalitets- och miljökrav.

– Via delaktighet med samtliga medarbetare, ständigt arbeta med förbättringar i alla led.                            

– Ständig kompetensutveckling skall vara en naturlig del av företagets verksamhet.                            

– Att följa de lagar, förordningar och krav som gäller för verksamheten.

Kvalitetspolicy utgör en grund för allt handlande i företaget och ett stöd för medarbetarna i beslutssituationer.

Miljö

Genom hela vår verksamhet med samtliga medarbetare, sträva efter att distribuera produkter och tjänster som bidrar till en bra inre och yttre miljö.                            

– Ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål.

– Följa miljölagar och myndighetskrav för verksamheten i varje uppdrag.

 – Genomföra kvalitets- och miljömål som avtalats med kund.

– Erbjuda våra kunder miljöriktiga produkter och tjänster där så är möjligt.

– Förebygga utsläpp och föroreningar till luft, mark och vatten genom att bland annat minska och källsortera vårt avfall.

– Företagets tjänstebilar skall ta hänsyn till säkerhet, samt vårt gemensamma miljömål och finns med i SM Smart Teknik AB’s bilpolicy. Innebär miljösmarta val av bilar, samt uppmaning om ECO-drivning för att minimera negativ miljöpåverkan.

Med hjälp av vårt miljöarbete utveckla vår verksamhet och därmed skapa nya affärsmöjligheter.