Hörslingor

Hörslingor

I publika lokaler där personer med nedsatt orienteringsförmåga är beroende av ljudmiljön för att kunna ta del av väsentlig information ska ljudmiljön utformas för god hörbarhet, god taluppfattbarhet och god orienterbarhet. Samlingssalar och receptioner ska utrustas med teleslingor eller andra tekniska lösningar så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel. (BFS 2013:14).

Hur Hjälper Smart Teknik Er

Vi installerar hörslingor och utför mätningar för att säkerställa funktionen fullt ut inom det tänkta området. Smart Teknik utfärdar även certifikat efter mätning.